III.miesto XVI.ročníka 2018/2019 - FC Bayern Krásna Ves

III.miesto XVI.ročníka 2018/2019 - FC Bayern Krásna Ves