Bánovská nohejbalová liga VI.ročník 2014/2015

Bánovská halová futbalová liga XI.ročník 2013/2014

Bánovská halová futbalová liga XII.ročník 2014/2015

Bánovská halová futbalová liga XIII.ročník 2015/2016

Bánovská halová futbalová liga XIV.ročník 2016/2017

Bánovská halová futbalová liga XV.ročník 2017/2018

Bánovská halová futbalová liga XIV.ročník 2018/2019