II.miesto VI.ročníka 2014/2015 - Adamovské Kochanovce A

II.miesto VI.ročníka 2014/2015 - Adamovské Kochanovce A