IV.miesto XII.ročníka 2014/2015 - FC Bayern Krásna Ves

IV.miesto XII.ročníka 2014/2015 - FC Bayern Krásna Ves