II.miesto XV.ročník 2018 - Capri v Sieti

II.miesto XV.ročník 2018 - Capri v Sieti