Traja Králi - 3.miesto III.ročníka 2011

Traja Králi - 3.miesto III.ročníka 2011