Bánovská halová futbalová liga IX.ročník 2011/2012

26.02.2012 14:00

o 5. a 6.miesto:

14:00    FC Bayern Krásna Ves - ŠKP

o 7. a 8.miesto:

14:50    Smeráci - Jasklo

semifinále:

15:40    Hella - Palermo

16:30    El Fuňo - MAN Liverpool

17:20    o 3.miesto

18:10    FINÁLE