Nohejbalová liga I.ročník 2009/2010

Nohejbalová liga II.ročník 2010/2011

Nohejbalová liga III.ročník 2011/2012

Nohejbalová liga IV.ročník 2012/2013

Nohejbalová liga V.ročník 2013/2014