BÁNOVSKÁ NOHEJBALOVÁ LIGA VII.ročník 2016/2017

 

3.kolo /záverečnej/ časti - sobota 20.05. o 10:00 hod:

Chrenovec - Flamengo                                      4:0 kont.
Banok - Flamengo                                              4:0 kont.
Flamengo - Topoľčany                                      0:4 kont.       
Adamovské Kochanovce  – Flamengo         4:0 kont.
Légia - Adamovské Kochanovce                 
Chrenovec - Adamovské Kochanovce     
Chrenovec - Topoľčany                                
Légia - Banok                                                
Topoľčany - Banok                                      
Légia - Chrenovec                                       
Chrenovec - Banok                                     
 

Semifinále:

 
1 - 4  
 
2 - 3   
 

O 3.miesto:

 
 

Finále: