Základné ustanovenia                                                                                                                                                                                                

Pravidlá:

 • hrá sa na vyznačené žlté čiary o rozmeroch 18x9m.
 • hráč sa nesmie počas hry dotknúť siete, len v jedinom prípade, ak lopta dopadla do súperovho poľa na zem dva krát po sebe. 
 • nahrávka musí padnúť do hracieho poľa.
 • lopta je vtedy mimo hry, ak je celým objemom za čiarou.
 • pri nerozhodnej lopte sa udelí  nová lopta.

 

Začiatok hry

 • družstvo, ktoré vyhrá losovanie, má voľbu jednej zo strán alebo rozhodne, ktoré družstvo začne podávať.
 • pred piatym rozhodujúcim setom má právo voľby to družstvo, ktoré má v súčte väčší počet víťazných bodov. Iba v prípade rovnakého počtu víťazných bodov rozhoduje losovanie.

 

Podanie

 • spôsoby podania: kopnutie (odrazenie) lopty ľubovoľnou dovolenou časťou tela volejom, po odraze lopty, kopom z halfvoleja alebo priamo zo zeme /t.j. po modrú čiaru/. Nikdy sa nesmie ani lopta, ani noha, dotknúť ihriska (včítane čiar), keď je vykonávané podanie. Lopta pri podaní môže byť odohraná z ruky (rúk) podávajúceho alebo ležiaca na zemi. Podanie je platné, ak sa lopta dotkne siete.

Lopta v hre                                                                                                                                                         

 • Tri dotyky hráčov s loptou a dva dopady lopty na zem.

 

Súčasný dotyk protihráčov - prerušenie hry

 • ak sa lopty súčasne dotknú dvaja protihráči (mŕtva lopta) a táto po odohratí skončí mimo ihriska, podanie sa opakuje. Ak sa lopty súčasne dotknú dvaja protihráči (mŕtva lopta), hra pokračuje za predpokladu, že sa lopta dotkne ihriska.    V takom prípade môže hrať aj ten hráč, ktorý hral „mŕtvu loptu“, a súčasný dotyk tak anuluje predchádzajúcu akciu.

 

Chybná hracia činnosť

 • hráč sa dotkne lopty rukou: rukou sa rozumie časť hornej končatiny od ramena po končeky prstov.

 

Hrací systém:

 • liga bude rozdelená na 4časti (august, september 2014, máj, jún 2015)
 • na súpiske môže byť max.6 hráčov a dopisovať so môžu max.do 3.časti.
 • hrá každý s každým dvojkolovo - dvojice na dva hrané sety (2:0, 1:1) a trojice tiež na dva hrané sety  (2:0, 1:1).
 • štartovné  5,- euro na hráča, na každú časť (občerstvenie + minerálka).
 • set získava ten, kto prvý dosiahne jedenásť (11) bodov s min. rozdielom dvoch (2)bodov od súperovho skóre, napríklad 11:9. V inom prípade set pokračuje až do dosiahnutia tohto rozdielu (12:10, 13:11, atd.) Ak nenastane takáto situácia set končí, ak niektoré z družstiev dosiahne pätnásty (15.) bod (v takom prípade je skóre 15:14)
 • za víťazstvo sú dva body a za remízu jeden (sety sa spočítavajú so zápasov dvojic a trojic).
 • umiestnenie v tabuľke pri rovnakom počte bodov rozhoduje vzájomný zápas, rozdiel získaných a inkasovaných bodov celkovo, väčší počet získaných bodov celkovo.

 

Hrá sa podľa pravidiel  SLOVENSKEJ NOHEJBALOVEJ ASOCIÁCIE /II.liga/